• čeština
  • Česká republika(CZK Kč)

Nebyla nalezena žádná relevantní měna

/

Podmínky použití

Vyhodnoťte

Tyto webové stránky provozuje společnost MOIISIL®. Na celé Stránce se termíny „my“, „náš“ a „náš“ vztahují na MOIISIL®. MOIISIL® nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb zpřístupněných na této stránce vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.


Návštěvou našich webových stránek a/nebo nákupem u nás se zaregistrujete do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto Dodatečných podmínek. Seznam a/nebo hypertextový odkaz zde. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele stránek, včetně, ale nikoli výhradně, prohlížečů, dodavatelů, zákazníků, obchodníků a/nebo poskytovatelů obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části těchto webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat služby. Pokud tyto podmínky služby představují nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Veškeré nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se budou také řídit smluvními podmínkami. Nejnovější verzi Všeobecných obchodních podmínek si můžete vždy přečíst na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na stránky po zveřejnění změn představuje váš souhlas s těmito změnami.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 – OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE
Přijetím těchto podmínek prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve státě nebo provincii, ve které žijete, nebo jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo provincii, ve které žijete, a souhlasíte s naší péčí o jakékoli nezletilé závislé osoby.
Při používání Služeb nesmíte používat naše Produkty pro nezákonné nebo neoprávněné účely nebo v rozporu s jakýmikoli zákony ve vaší jurisdikci (včetně, bez omezení, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služby.

ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli, kdykoli az jakéhokoli důvodu.
Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenos přes různé sítě; b) přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům sítě nebo propojených zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během síťového přenosu vždy zašifrovány.
Souhlasíte, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete kopírovat, kopírovat, duplikovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část služby, služby, přístupu ke službě nebo jakýchkoli kontaktních údajů na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována. .
Nadpisy použité v této smlouvě slouží pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A ZÁKONNOST INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud jsou informace uvedené na této webové stránce nepřesné, neúplné nebo neaktuální. Materiál na této webové stránce je poskytován pouze pro obecnou informaci a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktualizovanými zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tato webová stránka může obsahovat historické informace. Předchozí údaje nemusí být nutně nejnovější a jsou pouze orientační. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah webových stránek, nejsme však povinni aktualizovat informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich webových stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN
Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo změnit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) kdykoli bez upozornění nebo